"Wielowątki" kobieca wystawa tkaniny artystycznej

obecna wystawa

Zapowiedź wystawy

Wystawa archiwalna

wystawa zbiorowa
Kurator
zy
czas trwania
27
10
June
August
2024
wernisaż
27
June
19:00

Wystawa zbiorowa

Galeria Aspekty zaprasza na wyjątkową wystawę, będącą odpowiedzią na rosnące w ostatnim czasie zainteresowanie sztuką kobiet oraz tkaniną artystyczną. Coraz większy fokus na sztukę tekstylną, widoczny w światowych tendencjach, sprawia, że chętniej sięgamy po nasze rodzime tradycje oraz i uważniej przyglądamy się artystom współtworzącym zapoczątkowany w latach 60. XX wieku nurt Polskiej Szkoły Tkaniny.

Zaprezentujemy Państwu twórczość artystek, których działalność miała niebagatelny wpływ na uszlachetnienie tkaniny i podniesienie jej do rangi sztuki współczesnej. Dzięki działalności każdej z nich, tkanina artystyczna stała się nośnikiem nowatorskich rozwiązań i wpisała się w szeroki wybór współczesnych form artystycznej wypowiedzi.Wybranym artystkom-klasyczkom sztuki tekstylnej, wśród których znalazły się nagrodzone na Biennale Tkaniny w Lozannie twórczynie, towarzyszą dwie młodsze artystki. Ten międzypokoleniowy dialog potwierdza, że tradycje tkackie są wciąż żywe i ponadczasowe.

Artystki łączy fascynacja tkaniną i możliwościami, jakie daje to medium. Jednocześnie każda z nich wypracowała indywidualny, charakterystyczny sposób wypowiedzi, stale poszukując nowych rozwiązań i interpretacji. Mnogość faktur, kolorów i splotów, hafty, kontrasty naturalnych materiałów z tworzywem sztucznym, monumentalne formaty, miniatury – wszystko to pokazuje, jak nieskończone rozwiązania i możliwości daje tkanina. Innowacyjne myślenie, wykraczające poza klasyczne malarstwo na płótnie, zapoczątkowane przez twórczynie w latach 60., stale inspiruje i wzbogaca kolejne pokolenia artystów i artystek.

Uczestniczki:

Jolanta Owidzka

Delfina Krasicka

Kazimiera Frymark-Błaszczyk

Emilia Bohdziewicz-Winiarska

Ewa Latkowska-Żychska

Krystyna Dyrda-Kortyka

Krystyna Wojtyna-Drouet

Anna Michniewicz

Joanna Lohn-Zając

Marta Pokojowczyk

Anna Hlebowicz